Zapraszamy do obejrzenia nagrania gali finałowej

Nagranie gali finałowej III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC, która odbyła się online 22 września 2020 r. podczas konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia.


Laureaci

Laureatami III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC zostali:

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
za projekt: Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
za projekt: Monitoring zdarzeń niepożądanych

 1. Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
za projekt: Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu

 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
za projekt: Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”

 1. Organizacja przyjazna pacjentowi

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
za projekt: Akademia Opiekuna

 1. Skuteczna profilaktyka i edukacja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
za projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Nominacje

Jury preselekcyjne oraz Kapituła konkursu wyłoniły nominowane projekty w III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów leczniczych, co przełożyło się na liczbę zgłoszeń. W tegorocznej edycji zgłoszono 56 projektów o bardzo wyrównanym poziomie merytorycznym.

W poszczególnych kategoriach nominowane zostały projekty:

Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami:

 1. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
  Projekt: Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Wykorzystanie standardu GS1 w zakresie identyfikacji i śledzenia obrotu wyrobami medycznymi używanymi w szpitalu

Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta

 1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Projekt: Wzrost bezpieczeństwa opieki nad pacjentami onkologicznymi
 2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Monitoring zdarzeń niepożądanych
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
  Projekt: Zespoły Wczesnego Reagowania

Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

 1. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  Projekt: Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu
 2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  Projekt: Opieka Zorientowana na Osobę (OZO) (ang. Person-Centred Care)

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 1. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Projekt: Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego „pacjent-lekarz”
 2. Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.
  Projekt: Doskonalenie kultury organizacji poprzez budowanie aktywności i motywacji pracowników Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  Projekt: Wsparcie rozwoju kompetencji Pielęgniarek i Położnych w UCK

Organizacja przyjazna pacjentowi

 1. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach
  Projekt: Opieka nad pacjentem w POZ - Nowatorski Program ABCDE
 2. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Projekt: Akademia Opiekuna
 3. Szpital Solec Sp. z o.o.
  Projekt: Gabinety Ginekologiczne „N” dla Niepełnosprawnych

Skuteczna profilaktyka i edukacja

 1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  Projekt: Wybieram zdrowie. To onkologiczne
 2. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Projekt: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Projekt: 6-10-14 dla Zdrowia

Zwycięzców konkursu poznamy podczas Gali finałowej.

Wszystkim Nominowanym serdecznie gratulujemy!

Opis konkursu

III edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Nagrodzone zostaną placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.
Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Chcemy dostrzec i nagrodzić ich wysiłek.

Korzyści

Dzięki udziałowi w konkursie:
Twoje dokonania w kierunku budowy opieki nakierowanej na wartość zdrowotną zostaną uhonorowanie przez niezależne grono autorytetów polskiego rynku medycznego.
Uzyskasz prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2020. Leaders of VBHC oraz zdobędziesz wartościowe nagrody.
Będziesz miał możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami polskiego rynku medycznego, podczas ogólnopolskiej konferencji dotyczącej budowy rozwiązań ochrony zdrowia opartych o wartość.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne:

Szpitale
Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Zasady

 1. Kandydat zgłasza się, wypełniając formularz na stronie. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 lutego 2020 r. (termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony).
 2. Przekazane przez kandydatów informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
 3. Udział w konkursie na każdym etapie jest bezpłatny.
 4. Wyboru finalistów dokonuje niezależne Jury preselekcyjne złożone z ekspertów rynku medycznego, specjalistów powołanych ze względu na tematykę poszczególnych kategorii konkursu. Jury preselekcyjne ocenia aplikacje i wyznacza kandydatów do drugiego etapu.
 5. W drugim etapie członkowie Kapituły, którą tworzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji, podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, wyłania zwycięzców oraz wyróżnionych.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi 22 września 2020 r. podczas Gali finałowej on-line.

Kategorie konkursowe

Zarządzanie jakością:
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 • Zarządzanie skutecznością medyczną
Zarządzanie jakością obejmuje projekty mające na celu podniesienie jakości działania placówki medycznej w wielu obszarach. Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia i projekty nakierowane na zwiększenie dostępności, równości, skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa pacjentów, poprawy doświadczeń z korzystania z opieki medycznej. Ważne jest, aby inicjatywy te prowadziły także do zwiększania efektywności prowadzonej działalności, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych.
Zarządzanie
kapitałem
ludzkim
Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje projekty i działania podejmowane w zakresie zarządzania personelem placówki medycznej np. projekty rozwojowe, mające na celu poprawę i podnoszenie kompetencji pracowników, usprawniające i optymalizujące procesy pracownicze, komunikację wewnętrzną i interpersonalną, zwiększające motywację, polepszające bezpieczeństwo pracowników, wpływające na stabilizację kadry oraz wzrost zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości świadczeń medycznych; podniesienie efektywności pracy zespołowej; integrację grup zawodowych, uporządkowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników.
Organizacja
przyjazna
pacjentowi
Organizacja przyjazna pacjentowi obejmuje projekty wprowadzające rozwiązania systemowe nakierowane na poprawę doświadczeń pacjenta, uwzględniające optykę pacjenta w postrzeganiu opieki zdrowotnej, dostosowywanie się do ich potrzeb i oczekiwań, poprawiające relację i komunikację z pacjentami, zbierające i wykorzystujące informacje zwrotne od pacjentów jak np. cykliczne badania satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta.
Skuteczna
profilaktyka
i edukacja
Skuteczna profilaktyka i edukacja obejmuje projekty, które zaowocowały ponadprzeciętnymi wynikami w zakresie podnoszenia świadomości i odpowiedzialności za zdrowie oraz skutecznie wpłynęły na postawy beneficjentów. Zapraszamy inicjatorów innowacyjnych projektów: propagujących wiedzę o zdrowym stylu życia; kształtujących prawidłowych postawy prozdrowotne, zwiększające kontrolę nad zdrowiem; nakierowanych na likwidowanie nierówności w dostępie do edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Nagrody

 • Prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2020. Leaders of VBHC oraz statuetkę i dyplom
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego modułu specjalistycznego realizowanego w ramach programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego szkolenia dla zespołu przez eksperta Wolters Kluwer Polska
 • Inne nagrody rzeczowe

III edycja konkursu

Poprzednie edycje konkursu

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
LEX Compliance Medica
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Patroni honorowi
Narodowy Fundusz Zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Polska Federacja Szpitali
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Wielkopolska Izba Lekarska
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Alfavox
Wolters Kluwer Healthcare
Patroni medialni
Prawo.pl
Służba Zdrowia
Gazeta Lekarska
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Puls Medycyny
Dziennik Warto Wiedzieć
Back to Top