Konferencja i gala finałowa

Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia.  Leaders of VBHC zakończy uroczysta Gala finałowa poprzedzona konferencją dotyczącą budowy rozwiązań ochrony zdrowia opartych o wartość:

Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce.


Wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system zrównoważony zgodny z koncepcją Value Based Health Care.

Celem konferencji jest promocja dobrych praktyk we wdrażaniu zmian nakierowanych na budowanie wartości zdrowotnej, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowych koncepcji zarządzania procesami, tak aby możliwy był pomiar ich efektywności i finalnej wartości oferowanej pacjentowi.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony zdrowia m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, AOTMiT, Agencji Badań Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, NIZP-PZH; Rzecznik Praw Pacjenta, jak również przedstawiciele świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych.

Program konferencji będzie podzielony na dwie równoległe sesje tematyczne: panel ekspercki i panel dobrych praktyk.

Panel ekspercki to debaty, podczas których prelegenci podejmą tematy jakości świadczeń, płacenia za wyniki w profilaktyce i leczeniu, systemów monitorowania efektów leczenia oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

W trakcie sesji dobrych praktyk zaprezentowane zostaną rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami medycznymi na przykładzie praktycznych wdrożeń, projektów i optymalizacji.

Jako uzupełnienie ścieżek tematycznych zaplanowane zostały dyżury ekspertów, podczas których można będzie skonsultować indywidualne problemy oraz zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami dla rynku medycznego.

ZAREJESTRUJ SIĘ.

 

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
LEX Compliance Medica
Patroni honorowi
Narodowy Fundusz Zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Polska Federacja Szpitali
Naczelna Izba Lekarska
Wielkopolska Izba Lekarska
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Związek Powiatów Polskich
Patroni medialni
Prawo.pl
Służba Zdrowia
Gazeta Lekarska
Dziennik Warto Wiedzieć
Puls Medycyny
Back to Top